ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БЕОГРАДУ

СМЕРОВИ

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БЕОГРАДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Четворогодишње образовање.

Проходност за даље школовање- електротехнички факултет, мехатроника, сви технички факултети као и високе школе

Могућност ванредног и редовног школовања.

Основна делатност школе је средње стручно образовања које се реализује кроз подручје рада електротехника на три изабрана смера.

У оквиру овог образовног профила, ученици се оспособљавају за:

  • израду десктоп апликација
  • израду статичких и динамичких веб апликација
  • програмирање у неколико програмских језика и технологија: C/C++, C#, HTML, JavaScript, ASP.NET
  • пројектовање и реализацију база података
  • инсталирање и одржавање системског софтвера
  • одржавање хардвера
  • заштиту рачунарских система

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

МАШИНСТВО

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

САОБРАЋАЈ

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Scroll to Top