ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКИ СМЕРОВИ

СМЕРОВИ

ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКИ СМЕРОВИ

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

У припреми…

Школа је и тржишно оријентисана и на модеран начин образује ученике за најатрактивнија и најтраженија занимања из подручја рада Економија, право и администрација.

Систем образовања је ефективно и ефикасно прилагођен особама које имају радне, породичне и друге обавезе , усклађен са Законом о образовању.

За све програме и образовне профиле, школа организује консултативну наставу и адекватну припрему за полагање.

Упис заинтересованих кандидата се врши током целе школске године.

Упис за редовно и ванредно школовање.

Преквалификације и доквалификације.

Царински техничар као овлаштени службеник државне царинске службе проводи закон и прописе на подручју царина

Врши царински надзор над робом и путницима на међународним граничним прелазима

Евидентира сваки значајнији увоз или извоз робе, као и промет робе и путника

Проверава путне исправе особа које прелазе државну границу, њихов пртљаг и превозну документацију

Поред завршене средње школе, цариник након практичног оспособљавања мора положити државни стручни испит. Током оспособљавања цариник се упознаје са царинским законом и законом о царинској служби, упознаје разврставање робе по царинским тарифама, царинске поступке у робном и путничком саобраћају, те царинско-управни поступак. Након успешно положеног стручног испита, почиње радити као цариник – овлаштена службена особа.

Могућност наставка образовања на факултетима.

Scroll to Top