ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР

СМЕРОВИ

ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР

Образовни профил Ликовни техничар пружа најшире ликовно – уметничко  образовање. Током процеса школовања ученици овог образовног профила највише су фокусирани на цртање , сликање и вајање.

Овакав начин образовања омогућава ученику да се упозна са различитим техникама и приступима уметности.

 По завршетку средње школе, у зависности од личних интересовања ученик је спреман да настави даље школовање, првенствено на факултету ликовних уметности, примењених уметности или дизајна. Ширина приступа овом профилу ликовних уметника пружа бољи увид у личне могућности и афинитете који омогућавају ученицима да боље одаберу занимање за себе у будућем образовању, а велики фонд часова из области цртања и сликања даје спремност и припремљеност за наставак школовања на свим факултетима уметности.

Школа је смештена у самом центру Крушевца и опремљена је савременим наставним средствима и опремом.

Нова и модерна школа пружа могућности ученицима да на квалитетнији  начин савладају градиво и да се уметнички изразе на најквалитетнији начин. Рад у малој групи омогућава неизмерно бољи квалитет наставе.

Школа поседује сопствени изложбени простор, са фреквентним изложбама еминентних уметника, што ученицима омогућава директан увид у савремено стваралаштво и интеракцију са уметницима.

Школа ће организовати припремну наставу за полагање пријемног испита. У зависности од епидемиолошке ситуације настава ће бити организована у просторијама школе или по систему наставе на даљину.

Scroll to Top