slide-1
Добро дошли у нашу школу!
slide-1
Добро дошли у нашу школу!
slide-1
Добро дошли у нашу школу!
previous arrow
next arrow

Гимназија општег типа

Гимназија општег типа је спона између природно – математичког и друштвено – језичког смера. Предмети су распоређени тако да ученици све четири године уче математику, матерњи језик, стране језике, физику, историју, хемију, биологију ... и посебно погодује онима који су подједнако добри и у природним и у друштвеним наукама...

Средња уметничка школа

Образовни профил Ликовни техничар пружа најшире ликовно – уметничко образовање. Током процеса школовања ученици овог образовног профила највише су фокусирани на цртање , сликање и вајање. Овакав начин образовања омогућава ученику да се упозна са различитим техникама и приступима уметности...

Средња пословно менаџерска школа

Економски техничар – IV степен
Финансијски техничар – IV степен
Царински техничар – IV степен
Пословни администратор/специјалиста/V степен
Туристички техничар

Издвојено одељење Београд

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (Електротехничар за ИТ, Електротехничар електронике, Електротехничар енергетике
Електротехничар администратор рачунарских мрежа
МАШИНСТВО (Бродомашински техничар, Погонски техничар машинске обраде, Машинбравар, Специјалиста за нумеричке машине V степен
САОБРАЋАЈ (Наутички техничар за поморски саобраћај

ПРВА ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊА УМЕТНИЧКА ШКОЛА У КРУШЕВЦУ

Упиши се још данас

Нова и савремена школа пружа могућности ученицима да на квалитетнији начин савладају градиво и да се интелектуално и уметнички изразе на најквалитетнији начин.

  • рад у малим групама;
  • индивидуални приступ ученику;
  • боља сарадња са наставницима;
  • примена знања кроз креативни приступ настави (интеракција са уметницима, академицима и еминентним стручњацима из свих области научног и културног живота Балкана и Европе).

ПРВА ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊА УМЕТНИЧКА ШКОЛА У КРУШЕВЦУ

Упис је отворен

Предности:

Критичко размишљање је будућност. Очекујемо да постављате питања и критички развијате капацитете.

Могућност за целоживотно учење и развој свих међупредметних компетенција подједнако колико и стручних.

ПОГЛЕДАЈТЕ ПРОМОТИВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРВЕ ПРИВАТНЕ ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ

„Немојте ограничавати децу само на оно што сте Ви научили, јер деца су рођена у другом времену.“

Рабиндранат Тагоре

КРЕАТИВНИ ПРОСТОР ЗА РАД

„Формално образовање ће вам омогућити нормалан живот. Самостално образовање ће вам донети богатство“ (Џим Рон).

Поштовање и неговање људских права:

Приоритет нам је правилан развој личности детета у складу са могућностима и афинитетима са нагласком на правима и слободама.

Ослушкивање потреба детета и креативног потенцијала како бисмо омогућили потпуни и несметани развој личности.

 

 

Scroll to Top