ГИМНАЗИЈА ОПШТЕГ ТИПА

СМЕРОВИ

ГИМНАЗИЈА ОПШТЕГ ТИПА

Гимназија општег типа је спона између природно – математичког и друштвено – језичког смера. Предмети су распоређени тако да ученици све четири године уче математику, матерњи језик, стране језике, физику, историју, хемију, биологију … и посебно погодује онима који су подједнако добри и у природним и у друштвеним наукама.

Прва приватна Гимназија у Крушевцу својим ученицима нуди рад у модерном окружењу, стицање знања кроз иновативне методе , интерактивно знање и примену савремених технологија.

Гимназија окупља најбоље предаваче, велики број гостујућих професора, међу којима су и академци националних академија Балкана и света. Гимназија пружа квалитетно широко образовање, а уз наставу организатор је многих културних дешавања попут књижевних вечери, уметничких изложби, позоришних представа, промоција књига и научних стваралаштва.

У раду примењујемо постојеће наставне планове и програме које је прописало Министарство Просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ученици Гимназије знањима стеченим у нашој школи оспособљени су за даље академско напредовање на свим универзитетима у Србији.

Scroll to Top