ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БЕОГРАДУ

СМЕРОВИ

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БЕОГРАДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Четворогодишње образовање.

Проходност за даље школовање- електротехнички факултет, мехатроника, сви технички факултети као и високе школе

Могућност ванредног и редовног школовања.

Основна делатност школе је средње стручно образовања које се реализује кроз подручје рада електротехника на три изабрана смера.

У оквиру овог образовног профила, ученици се оспособљавају за:

  • израду десктоп апликација
  • израду статичких и динамичких веб апликација
  • програмирање у неколико програмских језика и технологија: C/C++, C#, HTML, JavaScript, ASP.NET
  • пројектовање и реализацију база података
  • инсталирање и одржавање системског софтвера
  • одржавање хардвера
  • заштиту рачунарских система

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Наставни програм погледајте на ОВОМ линку.

Scroll to Top